Jerry Brotton “Słynne mapy” – z mapami przez świat

Pisząc o tej książce nie sposób wyjść od definicji, czym jest mapa? Gdybyśmy zerknęli do słownika, najpewniej znaleźlibyśmy wytłumaczenie, że mapa to graficzny obraz powierzchni Ziemi lub innego ciała niebieskiego, przeniesiony na kartkę papieru, przedstawiony w jakieś skali, czasem wskazujący na określone miejsca. Mapy były swoistymi drogowskazami – nawigowały żeglarzy, wskazywały drogę podróżnikom i władcom, pomagały odkryć to, co nieznane. Na początku puste karty, z czasem pełne szlaczków i zygzaków, zapełnione tajemniczymi szyframi, hieroglifami i rysunkami cuda… Zbiorem takich właśnie niesamowitości są „Słynne mapy”, wydana przez wydawnictwo Arkady, księga Jerry’ego Brottona.

Książka podzielona jest na pięć okresowych rozdziałów. Zaczyna się – jak nie trudno się domyślić – od map starożytnych i średniowiecznych, by następnie przejść przez okres odkryć geograficznych, nowych kartograficznych kierunków, mapy tematyczne aż po te nam najbliższe – mapy nowoczesne. Cały zbiór jest bogato ilustrowany, a do każdej mapy, oprócz jej historii, przyłączona jest jeszcze ciekawostka. Chociaż to te najstarsze mapy wydają się najciekawsze – bo najbardziej tajemnicze, pełne historii i legend, mnie najbardziej zainteresowały mapy XVII i XVIII wieku, przypadające na okres wielkich podróży i kolonizacji zachodniego świata przez Europejczyków. Ten czas kojarzy mi się z siłą wielkiego marzenia, z bezmyślnym, ale niepowstrzymanym biegiem za nim i – z drugiej, tej mniej znanej strony – z ogromnym poświęceniem, jeszcze większym wyrzeczeniem i ofiarą w setkach ludzi.


„Słynne mapy” to zbiór map wyjątkowych, bo poza tymi oczywistymi znajdziemy też takie wyjątkowe ilustracje, jak Mapa Utopii, Mapa niezliczonych krajów świata, Mapa żeglarska, Atlas dróg Brytanii, Mapa kosmologii dźinijskiej,Mapa wszystkiego co jest pod niebem, Mapa cholery w Londynie czy Mapa ludności niewolnej stanów Południa.

Dziś trudno wyobrazić sobie nasze życie bez istnienia map. Chociaż te tradycyjne zostały wyparte przez elektronikę, to jednak mapy służą nam w każdej podróży i prowadzą nas w określone miejsca, do celu. Zamiast kartki papieru, mamy technologię Google Maps, ulepszoną o mobilność, okradzioną z klimatu, historii i swoistego wglądu do kultury danego terenu. Bo mapy, to przecież nie tylko drogowskazy, co w swoim opracowaniu doskonale udowadnia nam Jerry Brotton.

Z pozdrowieniami,
Kasia

Share: